Liputuspäivät ja aikataulut Suomessa 2024

Päivitetty viimeksi: 10. toukokuuta 2024
liputuspäivät

Suomessa on virallisia liputuspäiviä, jotka on merkitty kalenteriin varsinaisiksi liputuspäiviksi. Nämä päivät on määrätty Suomen lipulla liputtamisesta annetusta asetuksessa.

Vuosittain virallisia liputuspäiviä on seitsemän ja näiden lisäksi liputetaan myös vaalipäivinä sekä presidentin virkaanastumispäivänä.

Liputuspäivinä velvoitettuja ovat liputtamaan valtion virastot ja laitokset.

Mainos
5.0
15 minuuttia
Maksuaika
100 - 60.000€
Lainasummat
1747 ihmistä valitsi tämän tarjouksen
5.0
15 minuuttia
Maksuaika
1000 - 60.000€
Lainasummat
1771 ihmistä valitsi tämän tarjouksen
5.0
15 minuuttia
Maksuaika
1000 - 60.000€
Lainasummat
1456 ihmistä valitsi tämän tarjouksen

Liputuspäivien lyhyt historia:

Liputtamisen tarkoituksena on osoittaa kunniaa ja arvokkuutta silloin kun on syytä juhlaan. Liputtamisella voidaan myös kertoa kansalaisia koskettavasta surusta, mutta lipun voi nostaa salkoon myös muistakin syistä.

Toisin sanoen. Suomessa saa liputtaa täysin vapaasti minä päivänä tahansa tai silloin kuin itse haluaa.

Suomen lipun nostaminen salkoon symboloi myös itsenäisyyttä. Suomessa onkin vahvat perinteet liputukselle ja liputtamisen suhteen ollaan varsin myönteisiä.

Liputusajat:

Liputusajat on säädetty Suomen laissa lippuasetuksella. Valtion virastot ja muut laitokset voivat erityisistä syistä poiketa säädetyistä kellonajoista. Samoin yksityishenkilöt voivat joustaa liputusajoista esimerkiksi työaikojen takia.

Suositeltavaa on, että lippua ei jätetä salkoon yön ajaksi.

Liputus aloitetaan aamulla kello kahdeksan ja liputus päätetään auringon laskiessa, mutta viimeistään kello 21. Kun liputus päätetään, Suomen lippu lasketaan alas ja laskostetaan siten, että sininen väri jää päällimmäiseksi.

Jos lippu on kastunut, se kuivataan ennen laskostamista homehtumisen ehkäisemiseksi.

Juhannusaattona liputus aloitetaan kello 18 ja se päätetään juhannuspäivänä kello 21.

Hyvä liputustapa:

Liputus on arvokas kunnianosoitus juhlapäiville, joten sen onnistumiseen on laadittu liputustapa.

Hyvän liputustavan mukaan liputus suositellaan tehtävän arvokkaasti. Lippu ei saa koskettaa maata ja laskostetaan edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti.

Viralliset liputuspäivät Suomessa:

 • Vaalipäivinä
 • Tasavallan presidentin virkaanastujaispäivänä

Vakiintuneet ja suositellut liputuspäivät:

 • 5.2. J. L. Runebergin päivä
 • 6.2. Saamelaisten kansallispäivä (suositeltu liputuspäivä)
 • 28.2. Kalevalan päivä
 • 19.3. Minna Canthin päivä
 • 8.4. Romanien kansallispäivä (suositeltu liputuspäivä)
 • 9.4. Mikael Agricolan päivä
 • 27.4. kansallinen veteraanipäivä
 • 1.5. Vappu
 • 8.5. Äitienpäivä, jota vietetään toukokuun toisena sunnuntaina
 • 9.5. Eurooppa-päivä
 • 12.5. J.V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivä
 • Kaatuneiden muistopäivä (toukokuun 3. sunnuntai)
 • 4.6. Puolustusvoimien lippujuhlan päivä
 • 25.6. Juhannus
 • 6.7. Eino Leinon päivä
 • 9.8. Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä (suositeltu liputuspäivä)
 • 28.8. Suomen luonnon päivä (suositeltu liputuspäivä)
 • 1.10. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä (suositeltu liputuspäivä)
 • 10.10. Alek
 • 6.12. Suomen itsenäisyyspäivä

Ahvenanmaalla on maakunnan itsehallintoon perustuva virallisten ja vakiintuneiden liputuspäivien lisäksi omat liputuspäivänsä, jolloin liputus tapahtuu sini-kelta-punaisella maakuntalipulla.

Saamelaisilla on myös omat kaksitoista vuosittaista liputuspäivää, jolloin he liputtavat omalla lipullaan.